• Home
  • Pages
  • KIT DE FORMARE – ECONOMIA CIRCULARĂ

KIT DE FORMARE

ECONOMIA CIRCULARĂ

Modulul 1 - Despre economia circulară

Acest capitol are obiectivul de a prezenta aspectele fundamentale ale economiei circulare, de a explora definiția acesteia, conceptele cheie și strategiile eficiente specifice. Înțelegerea acestor componente esențiale asigura o înțelegere simpla și clara a principiilor economiei circulare.

A) Provocări

De la “revoluția” industrială, producția de masă a avut un impact uriaș asupra mediului și a oamenilor. Economia a început să se bazeze pe un model linear, caracterizat de o abordare de tip "a lua, a face, a arunca": extragerea resurselor naturale și producerea unei varietăți de bunuri, dintre care cea mai mare parte se transforma, în cele din urmă, în deșeuri.

Economia lineară cauzează mai multe probleme de mediu, deoarece trebuie să țină cont de limitele planetei, în timp ce resursele naturale (de care depindem) sunt finite. Extracția masivă de materiale și producția asociată de deșeuri provoacă o poluare imensă și creează
o presiune semnificativă asupra ecosistemelor. Acest lucru pune în pericol furnizarea de servicii Eco sistemice esențiale, cum ar fi calitatea solului, a aerului și a apei.

Modelul economiei circulare este o alternativă durabilă la economia liniară și intenționează să rezolve problemele de mediu asociate.

image2

Linear Economy model

image3

Different economic models and their paths

image4

Circular Economy and its stages in relation to raw materials by Circular Economy Portugal.

B) Scopul și definiția economiei circulare

Scopul economiei circulare este de a decupla activitatea economică de extracția resurselor naturale și de a menține dezvoltarea economică, respectând în același timp limitele planetare . Un alt obiectiv cheie al unei EC este îmbunătățirea calității mediului și, astfel, contribuția la regenerarea ecologică (inclusiv protejarea biodiversității), care este esențială pentru servicii eco sistemice sănătoase de care depind societățile noastre. Acest lucru necesită o abordare de poluare zero și eliminarea oricăror substanțe nocive din produse și procese.

Economia circulară este un concept larg, existând mai multe definiții. Un model economic în care aportul de resurse și deșeurile, emisiile și scurgerile de energie sunt reduse la minimum prin încetinirea, închiderea și reducerea consumului de materiale și energie
(Geissdoerfer et al, 2017).

Cu alte cuvinte: într-o EC, extracția de materii prime este redusă, resursele sunt menținute în uz mai mult timp, iar deșeurile sunt prevenite și valorificate pe cât posibil.

Tranziția către o EC necesită o schimbare structurală în toate sectoarele societății. Unele dintre acestea au un rol important, cum ar fi regândirea designului produselor, modele de afaceri mai bine structurate pentru durabilitate și politici publice mai eficiente sunt câteva exemple. Agenții importanți în această tranziție sunt, prin urmare, nu numai companiile și organizațiile, ci și factorii de decizie politică, educatorii, agenții de inovare socială, instituțiile financiare, investitorii, mediul academic și consumatorii.

Principii Circulare Cheie

1. Minimizarea utilizării și extragerii resurselor

Organizațiile ar trebui să urmărească să reducă utilizarea și extragerea inutilă a resurselor prin optimizarea intrărilor de materiale în procesele de producție. Acest lucru implică refuzul, regândirea și reducerea intrărilor de resurse, concentrându-se pe sisteme bazate pe performanță, sisteme de produse-servicii, modele de partajare și dematerializare.

2. Păstrați produsele în uz cât mai mult timp posibil

Organizațiile ar trebui să acorde prioritate păstrării produselor în uz cât mai mult timp posibil, menținându-le valoarea. Acest lucru implică principii de proiectare circulară, cum ar fi durabilitatea și capacitatea de reutilizare și reparare. Punerea în aplicare a sistemelor de servicii pentru recondiționare bunuri, re – fabricare sau refolosire contribuie, de asemenea, la extinderea duratei de viață utilă a produselor.

3. Închiderea buclei de materiale

Toate produsele ar trebui să fie proiectate astfel încât să existe posibilitatea de reciclare a lor. Atunci când repararea, reutilizarea sau alte strategii circulare nu mai sunt fezabile, materialele utilizate în produse/componente ar trebui să fie recuperate prin reciclare circulară. Acest proces asigură menținerea sau îmbunătățirea calității materialelor, permițându-le să înlocuiască materialele virgine în loc să fie reciclate în produse de calitate inferioară. Cu toate acestea, pentru ca reciclarea să fie eficientă, trebuie evitată de la început utilizarea substanțelor periculoase și dăunătoare mediului.

4. Gestionarea ecosistemului

Economia circulară, ca parte a gestionării durabile a resurselor, urmărește să prevină poluarea rezultată din activitățile de producție și de consum pentru a asigura conservarea calității mediului. Într-o economie circulară, organizațiile au responsabilitatea de a proteja în mod activ ecosistemele și de a investi în regenerarea ecologică, îmbunătățirea biodiversității și restaurarea serviciilor Eco sistemice pentru a anula orice daune și a promova îmbunătățirea generală a mediului.

5. Crearea unei valori comune durabile

Strategiile circulare oferă beneficii economice prin reducerea costurilor și valorificarea reziduurilor, oferind în același timp avantaje sociale și de mediu, cum ar fi crearea de locuri de muncă. Cu toate acestea, o economie circulară diferă de modelele convenționale de creștere economică, vizând beneficii societale pe termen lung și pe scară largă. În loc să se concentreze doar pe fluxul economic, aceasta măsoară bogăția societală, inclusiv resursele naturale, culturale, umane și manufacturate, creșterea reflectând îmbunătățirea și creșterea calității și cantității acestor acțiuni.

Diagrama Butterfly a economiei circulare, prezentată mai jos, oferă un rezumat concis al modului în care sunt gestionate resursele în cadrul modelului economiei circulare. Aceasta ilustrează două bucle interconectate: ciclul biologic și ciclul tehnic. Ciclul biologic presupune
returnarea materialelor organice în mediul înconjurător prin procese naturale, cum ar fi compostarea. Ciclul tehnic se concentrează pe reutilizarea, repararea, re – fabricarea sau reciclarea materialelor și produselor pentru a minimiza deșeurile și a conserva resursele.
Diagrama fluturelui evidențiază importanța închiderii acestor bucle și a creării unui flux continuu de resurse, ceea ce duce la o economie mai durabilă și mai circulară.

image1

Butterfly diagram by Ellen Mcarthur Foundation

C) Strategii de Economie Circulară

Economia circulară este un sistem de producție și de consum care promovează utilizarea durabilă a resurselor, în cicluri închise, alimentate de surse regenerabile, regenerând ecosistemele și asigurând progresul social.

Există câțiva “R” ai strategiilor circulare care ajută organizațiile să își facă procesele mai durabile, să își regândească modelul de afaceri, să evite consumul excesiv de resurse și să fie mai eficiente în menținerea valorii. Aceste strategii se completează adesea reciproc și formează o abordare pentru a atinge circularitatea și a atinge întregul potențial al unei economii durabile și regenerative.

 

În tabelul de mai jos putem identifica diferitele strategii, semnificațiile lor și etapele în care se încadrează atunci când se ia în considerare o economie mai circulară sau mai liniară, în funcție de materia primă.

image6

R´s strategies by Circular Economy Portugal

image5

R´s strategies by Circular Economy Portugal